APIE MUS

MB „Energetikos sprendimų grupė” – komanda, turinti sukaupusi didelę darbo patirtį energetikos ir pramonės sektoriuose, nuolatos/pastoviai bendradarbiauja su mokslinių ir taikomųjų tyrimų centrais bei įrangos tiekėjais. Įmonė siūlo aukštos kokybės paslaugas energetikos tinklų (elektros, vandens, dujų ir šilumos) bei pramonės įmonėms. Įmonėje ypatingai didelis dėmesys skiriamas inovacijų ir naujų technologijų analizei bei taikymui, parenkant pažangiausius sprendimus, algoritmus ir vertinimo metodikas. Mūsų darbuotojai yra vieni iš savo srities lyderių, todėl mes galime dirbti su naujausiomis sudėtingomis technologijomis bei garantuoti aukštą darbų kokybę.

Įmonės veiklos sritys
✓ energetikos ir pramonės sektoriaus sistemų sprendimai, technologijos, jų kūrimas ir diegimas bei tyrimai;
✓ informacinės technologijos ir sprendimai, jų diegimas;
✓ programinės įrangos kūrimas;
✓ mokymai ir konsultacijos;
✓ įrangos didmeninė ir mažmeninė prekyba;
✓ energetinis efektyvumas.


PASLAUGOS

✓ pramonės ir energetikos sektoriuje programinės įrangos kūrimas;
✓ pramoninės ir energetikos sektoriaus sistemose naudojamo ryšio technologijos ir jų sprendimai,
✓ programuojamų loginių valdiklių (PLC) optimalių algoritmų sudarymas/paruošimas bei programavimas
✓ PIC mikrokontrolerių, I2C-SPI-MicroWire-OneWire-UNIO EEPROM, ATMEL mikrokontrolerių, generic I2C/SPI įrenginių programavimas.
✓ PC diagnostika ir remontas – techninė/„geležis“ ir programine įranga;
✓ duomenų atstatymas;
✓ Enersis NG Web diegimo darbai kliento serveryje;
✓ apskaitos taško įvedimas į sistemą;
✓ EnerSis NG Web metinis aptarnavimas;
✓ analizės, vertinimai bei tyrimai;
✓ energetinis efektyvumas:

• energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo auditas technologiniuose procesuose ir įrenginiuose (atestuotas auditorius);
• pastatų šildymo sistemų ir oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo vertinimas;
• šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginių ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių techninis-ekonominis vertinimas;
• pastatų energinis auditas ir energinio naudingumo sertifikavimas(atestuotas auditorius);
• termoviziniai pastatų atitvarų ir įrenginių izoliacijos efektyvumo matavimai;
• centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų skaičiavimas ir perskaičiavimas pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos reikalavimus;
• vamzdynų hidrauliniai ir stipruminės analizės tyrimai;
• energetinio efektyvumo stebėsenos sistema.PRODUKTAI

Mountain View


SISTEMOS IR PROGRAMINIAI PRODUKTAI

Inovatyvumas bei praktinis pritaikomumas. Sukurti nauji, efektyvūs algoritmai, leidžiantys stebėti energetikos sistemų ir pramonės įmonių technologinius procesus, analizuoti duomenis bei optimaliai valdyti stebimus procesus.

Energetikos sistemų stebėsenos ir valdymo produktai:

EnerSis ESG – pramonės įmonių energetinio efektyvumo stebėsenos sistema (stebėsena, analizė/duomenų klasifikavimas, sprendimų priėmimas).

DNDMS – sistema, leidžianti stebėti procesus, vykstančius tinkluose „realiu laiku“ bei atlikti duomenų analizę, pagal kurios gautus rezultatus pateikiami galimi sprendimai ir rekomendacijos. Sistemą DNDMS sudaro programinė ir techninė įranga.

EnerSis NG – programinis paketas skirtas elektroninių elektros skaitiklių nuotoliniam duomenų nuskaitymui, saugojimui, ataskaitų generavimui bei analizei. Lokali programinė įranga nuskaito ir kaupia elektros energijos skaitiklių parodymus asmeniniame kompiuteryje, kuriame ji yra įdiegta.

EnerSis NG WEB – programinis paketas skirtas elektros skaitiklių duomenų nuskaitymui, saugojimui bei analizei. Sistema centralizuota ir paremta kliento serverio architektūros. Duomenys iš elektros energijos apskaitos prietaisų kaupiami serveryje, prie kurio vienu metu gali jungtis keletas vartotojų.

Reeks 4.5 – programinis paketas leidžia parinkti optimalų reaktyvios galios kompensavimo režimą, nurodyti matavimų skaičių, duomenų vidurkinimą, prioritetus, vykdyti reaktyvios galios kontrolę ar valdyti pasirinktas kondensatorių baterijas rankiniu būdu.

Elgsis CC – valdomoji procedūrų registravimo, veiklos stebėjimo ir apskaitos sistemos grandis. Programinė įranga, naudojanti vidinį kalendorių, leidžia registruoti pacientus, jiems suteikti unikalų kodą, paskirti procedūros vykdymo kabiną, datą, laiką ir trukmę. Darbuotojų patogumui, programoje įdiegta lanksti paieškos sistema, procedūrų perkėlimo ir anuliavimo mechanizmas, pakartotinė kvito spausdinimo galimybė.

WEB Mon – sistema pritaikoma prie kliento serverio architektūros, ji leidžia nuotoliniu būdu nuskaityti elektros energijos skaitiklių parodymus, stebėti sirenos, langų dūžio bei judesio daviklių būsenas, uždaryti / atidaryti duris elektromagnetinės spynos pagalba, matuoti temperatūros parametrus. Yra geografinis objektų išsidėstymo atvaizdavimas.

Fail Fix – skirtas elektros energijos skaitiklių momentinių parametrų stebėjimui, temperatūrų matavimui ir pranešimų apie užduotų apatinių, bei viršutinių ribų viršijimą generavimui.ĮRANGOS DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA

Pastaba: įranga parduodama gamintojo kainomis.


MOKYMAI / KONSULTACIJOS

✓ automatinis sistemų (technologinių prosesų) valdymas;
✓ elektrotechnika ir skaitmeninė bei analoginė elektronika;
✓ daiktų interneto technologijos;
✓ duomenų agregavimas ir tvarkymas, duomenų saugyklos;
✓ didžiųjų duomenų (angl. Big data) analizė;
✓ debesų technologijų galimybės ir naudojimas, optimalių sprendimų parinkimas;
✓ energetinis efektyvumas, technologijos efektyviam elektros evergijos vartojimui.


PARTNERIAI

NAVITUS

online writing services

Instead, what you ought to concentrate on is adhering to the principal subject of the writing essay website essay.

Have a look at any papers that were utilized in previous years and if you don’t believe they’re worth essay writer the price tag, it may be worth your time to start looking for a different paper.

So as to avoid these affordable papers situations, you need to follow a simple routine.